DETAILS

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà G7 & G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

http://www.is.vnu.edu.vn/

– Được làm việc trong môi trường làm việc bằng tiếng Anh, hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước;
– Mức thu nhập tối thiếu đối với vị trí: Phó Trưởng Phòng và tương đương từ 23 triệu đồng/ 1 tháng  (có thể cao hơn theo đánh giá kết quả công tác hàng tháng, hàng quý);
– Đước hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước; hưởng phúc lợi trong các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của Khoa Quốc tế.
– Thực hiện chế độ hợp đồng linh hoạt: hợp đồng lao động đối với tuyển dụng; tiếp nhận chuyển công tác và kí hợp đồng làm việc (đối với viên chức).