DETAILS

CÔNG TY CỒ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

Tầng 14 & 15, Tòa Nhà Nam Á, 201-203 CMT8, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM Hồ Chí Minh, Việt Nam

https://daikincareers.com/