DETAILS

SAVILLS VIETNAM

Tầng 18, tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

https://vn.savills.com.vn/