DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TỔNG HỢP

BT lô 16-20/TT7, khu đô thị đấu giá Tứ Hiệp , Thanh Trì, Hà Nội

http://gsteel.com.vn/