DETAILS

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Tầng 6, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

https://www.pti.com.vn/

- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.