DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HTC ITC)

Tầng 6, Lotus Building, Số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

https://htc-itc.com.vn/