DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

https://www.thaiholdings.com.vn/