DETAILS

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Tầng 17, Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

https://www.cmc.com.vn

- Thu nhập cạnh tranh

- Thưởng hiệu quả công việc cá nhân - tập thể, hiệu quả kinh doanh công ty

- Các chính sách phúc lợi tuân thủ luật Lao động hiện hành + chế độ đãi ngộ đặc biệt của công ty

- Văn hóa doanh nghiệp trẻ với rất nhiều hoạt động Đoàn thể hấp dẫn..