DETAILS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN NKV

Lô 7B, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội.

http://nkv.vn/