DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

Tầng 2 - Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

https://bhsgroup.vn/