DETAILS

Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội

Số 1, Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

http://www.viettel.com.vn

  • Hưởng mức lương cạnh tranh tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
  • Hưởng chính sách thưởng (tháng/quý/năm) theo quy định chung của Tập đoàn
  • Hưởng chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Luật Lao động VN và của Tập đoàn