DETAILS

Shinhan Bank

Ha Noi, Bac Ninh, Hai Phong, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Ha Nam

https://shinhancareer.com/

SHINHAN FRESH BANKER is a professional recruitment and training program for new graduated students and bachelors under 2 years of experience, in order to find talented young people to become official employees of Shinhan Bank Vietnam. The program not only provides specialized knowledge for work but also helps young people build a strong career path as well as develops their core values.
SHINHAN FRESH BANKER là chương trình tuyển dụng và đào tạo chuyên môn dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và cử nhân dưới 2 năm kinh nghiệm, nhằm tìm kiếm những bạn trẻ tài năng để trở thành nhân viên chính thức thuộc Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Chương trình không chỉ đào tạo kiến thức chuyên sâu cho công việc mà còn định hướng nghề nghiệp, giúp các bạn trẻ xây dựng lộ trình sự nghiệp vững chắc và phát triển giá trị cốt lõi của bản thân