DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI NINH BÌNH

Lô C7-Cụm Công nghiệp Gián Khẩu-Gia Viễn-Ninh Bình

https://vissaigroup.vn/