DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG (ELCOM CORP)

Số 162/12 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

https://www.elcom.com.vn/