DETAILS

SUNJIN VINA CO., LTD

Đường D4, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A , Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

http://sunjin.vn/