DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ

Cảng Đình Vũ , Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng , Việt Nam (+84) 2253.769.992

https://www.dinhvuport.com.vn/