DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BÔI

Khu vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

https://kimboi.vn/