DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX

Nhà B26, Khu BT6, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

https://www.selex.vn/