DETAILS

CÔNG TY CP VINAFCO

Số 53-55, đường 41, Phường 06, Quận 04, Tp.HCM

http://vinafco.com.vn/

  • Lương cạnh tranh
  • Được đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động
  • Đượcmua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, công ty chi trả 100% mức phí
  • Được hưởng phụ cấp tiền ăn, điện thoại, đi lại trong quá trình làm việc
  • Được tham gia và đóng góp vào các hoạt động văn hóa, tập thể tại Vinafco