DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

Cụm công nghiệp – Hà Mãn Trí Quả, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

https://farina.com.vn/