DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIMSEN

KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

https://kimsen.vn/