DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Lô D - Khu Công nghiệp Phường 1 - Đường Ngô Quyền - Phường 1 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

http://www.pvcfc.com.vn