DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG THIÊN Ý HÀ NỘI

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam.

http://vnty.com.vn/