DETAILS

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Lô 5+6 - Khu công nghiệp Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội

https://intechvietnam.com/