DETAILS

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TOÀN CẦU

B3-128, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

http://www.gtc-jsc.vn/