NOTIFICATION

Lưu ý: Phòng chống dịch nCOV: Hãy ở nhà/ Important news on new-corona virus: #stayathome

JOB OPPORTUNITY

KỸ SƯ XÂY DỰNG

CTY TNHH - IRDOP

tr
Hà Nội

NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - HCM KienLongBank

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank)

tr
TP Hồ Chí Minh

Chuyên viên cao cấp kiểm thử Techcombank

Techcombank

tr
Hà Nội

Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng giải pháp Techcombank

Techcombank

tr
Hà Nội

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB Hà Nam

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

tr
Hà Nam

Trưởng nhóm Kinh doanh - RB - MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

tr
Ninh Bình

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - EB - MSB

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

tr
Vĩnh Phúc

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN

Ngân hàng TMCP Đông Á

tr
TP Hồ Chí Minh

LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN

Ngân hàng TMCP Đông Á

tr
Long An

LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN

Ngân hàng TMCP Đông Á

tr
Bình Thuận

LD02 - Trưởng phòng PTKD - CN

Ngân hàng TMCP Đông Á

tr
TP Hồ Chí Minh

HC - Nhân viên Hành chánh quản trị

Ngân hàng TMCP Đông Á

tr
TP Hồ Chí Minh

KNOWLEDGE AND SKILLS NEEDED FOR WORK

EMPLOYER REPUTATION